วาทะ..วาที..ครูบาจารย์

posted on 18 Oct 2008 12:41 by khontkao
 


บันทึก วาทะ...คำคมครูบาอาจารย์

 

 


  ความคิด ปิดบังความจริงเอาไว้....

  ตราบใดที่ยังหลงอยู่ในโลกของความคิด เราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ ทำวิปัสสนาไม่ได้

 ถ้ารู้ว่าจิตคิด นั่นคือต้นทางของปฏิบัติ (หลวงพ่อเทียน)

ถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมกับการเจริญสติในชีวิตประจำวันเป็นคนละส่วน  เรายังห่างไกลกับมรรคผลนิพพานมาก

 

 

จิตเป็นของบังคับไม่ได้  จิตที่เผลอไป จิตที่หลงไป  ห้ามมันไม่ได้

จิตที่รู้สึกตัว  สั่งให้รู้สึกตัวไม่ได้ รู้สึกแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้

จิตทั้งหมดนี้ไม่เที่ยง จิตทั้งหมดนี้บังคับไม่ได้

 

ใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยง เป็นมิจฉาทิฐิ  (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)